• Glony epibiontyczne

  Wśród glonów pędzących osiadły tryb życia bardzo interesującą grupę stanowią epibionty, żyjące na organizmach żywych – roślinach i zwierzętach. Tworzą one na ich

  learn more
  19612568002_d576519b3b_b
 • Glony cieplic

  W przeciwieństwie do kriofitów glony cieplic zasiedlają skrajnie różne pod względem termicznym środowisko. Cieplice (termy), czyli – jak je popularnie nazywamy – ciepłe

  learn more
  16510778841_eb87c6ce8f_b
 • Glony aerofityczne (atmofityczne)

  Niektóre glony w pewnych warunkach dostają się poza środowisko wodne, np. w wysychających lub wyschniętych zbiornikach wodnych, i tylko od ich właściwości zależy,

  learn more
  1481834136_9b323a6db2_b
 • Bentos

  Termin bentos (gr. benthos – głębia) wprowadzony został przez Haeckla w 1893 r. na określenie organizmów roślinnych i zwierzęcych na dnie i brzegach

  learn more
  1280px-taenianotus_triacanthus_yellow_leaf_scorpionfish_in_caulerpa_algae
 • O glonach

  Coraz więcej wiemy o otaczającym nas świecie. Odkrywamy stale nowe tajemnice przyrody, poznajemy wiele praw nią rządzących, wnikamy w tajniki struktury atomu, zdobywamy

  learn more
  1280px-blue-green_algae_cultured_in_specific_media

Neuston

halimeda_incrassata_calcareous_green_algae_san_salvador_island_bahamas_1_15867649357

Wskutek działania sił międzycząsteczkowych drobiny wody tak silnie do siebie przylegają, że na wolnej powierzchni wody tworzą rodzaj błonki. Jest ona na tyle zwarta, że wytrzymuje znaczny ciężar leżących na niej przedmiotów. Dzięki jej obecności mogą poruszać się po powierzchni wody niektóre owady, jak np. nartniki. Zasiedlają ją pewne mikroorganizmy, które Naumann (1917) nazwał neustonem. (więcej…)

Glony w środowisku żywym, cz. 2

csiro_scienceimage_4628_bluegreen_algae_in_irrigation_drain

Bardzo interesującą symbiozę z sinicami tworzy bezbarwny wiciowiec Peliaina. Współżyją ce z nim sinice bytują wewnątrz jego komórki. Taki złożony organizm nosi nazwę cyjanomu, sinioe nazywamy cyjanellami, a typ symbiozy określa się mianem syncyjanozy. Przy podziale każda z komórek potomnych wiciowca otrzymuje kilka cyjanelli, które później rozmnażają się przez podział. W komórce występuje ich zwykle 3-5. Cyjanelle, będące organizmami autotroficznymi, dostarczają swemu gospodarzowi produktów fotosyntezy (węglowodanów), a pobierają od niego konieczne im do życia substancje – nawet potrzebny do fotosyntezy dwutlenek węgla. (więcej…)

Glony w środowisku żywym

algae-on-the-water

Zupełnie odrębną grupę ekologiczną stanowią glony, których środowiskiem życiowym jest inny żywy organizm, zarówno roślinny, jak i zwierzęcy. Stosunki panujące między obydwoma partnerami układają się różnie; w najprostszym przypadku brak jest między obydwoma partnerami głębszych powiązań życiowych; w przypadku gdy takie powiązania istnieją, mogą zachodzić dwie możliwości: albo obydwaj partnerzy w mniej lub więcej równej mierze korzystają z takiego współżycia, które nazywamy wówczas symbiozą, albo któryś z nich korzysta więcej, ale ze szkodą dla swego współtowarzysza, co nazywamy pasożytnictwem. (więcej…)

Glony planktonowe, cz. 2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Liczba wici, ich postać, długość i rozmieszczenie bywa różne. Złotowiciowce mają po dwie wici różnej długości; u niektórych przedstawicieli tej grupy (Chromulina) występuje tylko jedna. Kryptomonadowe również opatrzone są dwiema, lecz niezupełnie jednakowymi wiciami. Podobnie jest u części bruzdnic; inne bruzdnice mają wici wyraźnie różniące się od siebie – jedna skierowana jest ku tyłowi ciała, druga zaś leży w bruździe poprzecznej i otacza komórkę dookoła. (więcej…)